Revitaliseren LBK’s; Coatings- en beplatingswerkzaamheden inclusief vervangen indirect gedreven ventilatoren door direct gedreven EC ventilatoren klasse IE4.