Complete revisie LBK inclusief vervangen kleppenregisters, twin-coil batterijen, DX-koelerbatterijen en vervangen indirect gedreven ventilatoren voor direct gedreven EC ventilatoren IE4.